ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

straightforward (ขั้นกว่า more straightforward, ขั้นสุด most straightforward)

  1. ตรงไปตรงมา
  2. ง่าย ๆ