ภาษาอังกฤษ แก้ไข

คำคุณศัพท์ แก้ไข

straightforward (ขั้นกว่า more straightforward, ขั้นสุด most straightforward)

  1. ตรงไปตรงมา
  2. ง่าย ๆ