ภาษาอังกฤษ

แก้ไข

คำคุณศัพท์

แก้ไข

stable (เสฺตเบิล)

  1. มั่นคง