ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

spread

  1. กระจาย
  2. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ spread