ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

soul (โซล)

  1. วิญญาณ