ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

soldier (โซวฺด-เดฺชอฺร)

  1. ทหาร