ภาษาอังกฤษ แก้ไข

คำนาม แก้ไข

soldier (โซวฺด-เดฺชอฺร)

  1. ทหาร