ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

sold

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ sell