ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

smallest

  1. รูปผันขั้นสุดของ small