ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

silver

  1. เงิน (ธาตุ)
  2. เงิน (สี)