ภาษาอังกฤษแก้ไข

silicon (สิลิคาน)

คำนามแก้ไข

  1. ซิลิคอน