ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

si0 (จู้อิน ˙ㄙ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ si