ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

shuo4 (จู้อิน ㄕㄨㄛˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shuò