ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

shu4 (จู้อิน ㄕㄨˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shù