ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

shot

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ shoot