ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

shipping

  1. ปัจจุบันกาลพาร์ทิซิเพิลของ ship