ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

shifted

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ shift