ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

shen4 (จู้อิน ㄕㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shèn