ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

shares

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ share