ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

shan1 (จู้อิน ㄕㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shān