ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

seng (จู้อิน ˙ㄙㄥ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sēng.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sèng.

ภาษาเดนมาร์กแก้ไข

คำนามแก้ไข

seng

  1. เตียง