ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

sells

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ sell