ภาษาอังกฤษแก้ไข

selenium (สิลีนียัม)

คำนามแก้ไข

  1. ซีลีเนียม