ภาษาอังกฤษ แก้ไข

selenium (สิลีนียัม)

คำนาม แก้ไข

  1. ซีลีเนียม