ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

seems

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ seem