ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

says

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ say