ภาษาลัตเวียแก้ไข

คำนามแก้ไข

sakne ญ. 5th declension

  1. ราก

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ sakne
พหูพจน์ saknes
เอกพจน์ (singular, vienskaitlis) พหูพจน์ (plural, daudzskaitlis)
กรรตุการก
(nominative, nominatīvs)
sakne saknes
กรรมการก
(accusative, akuzatīvs)
sakni saknes
สัมพันธการก
(genitive, ģenitīvs)
saknes sakņu
สัมปทานการก
(dative, datīvs)
saknei saknēm
กรณการก
(instrumental, instrumentālis)
sakni saknēm
สถานการก
(locative, lokatīvs)
saknē saknēs
สัมโพธนการก
(vocative, vokatīvs)
sakne saknes