ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sai (จู้อิน ˙ㄙㄞ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sāi.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sǎi.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sài.

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sai

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ さい
  2. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ サイ