ดูเพิ่ม: san, San, sān, sàn, และ sán

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: ส่าน

อักษรโรมันแก้ไข

พินอิน (sǎn)

  1. ร่ม, ชื่อสกุล
  2. แยก, กระจาย, ปลีกย่อย, ผงยา