ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

run4 (จู้อิน ㄖㄨㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ rùn