ภาษาอังกฤษ แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

round off

  1. ทำสิ่งที่คมให้เรียบ, ทำให้มน
  2. ปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม
  3. ทำให้สำเร็จ, ทำให้จบ