ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

rou2 (จู้อิน ㄖㄡˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ róu