ภาษาละตินแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

rōdere

  1. ปัจจุบันกาลกรรตุวาจกinfinitiveของ rōdō
  2. บุรุษที่สองเอกพจน์ปัจจุบันกาลกรรมวาจกอาณัติมาลาของ rōdō
  3. บุรุษที่สองเอกพจน์ปัจจุบันกาลกรรมวาจกนิเทศมาลาของ rōdō
  4. บุรุษที่สองเอกพจน์อนาคตกาลกรรมวาจกนิเทศมาลาของ rōdō

ภาษาอิตาลีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาละติน rōdere ซึ่งเป็นรูปผัน present active infinitive ของ rōdō, จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *rōd-, ซึ่งเป็นรูป contracted o-grade ของ *reh₁d- (แทะ, ขูด, เกา)

คำกริยาแก้ไข

rodere

  1. (สกรรม) แทะ
  2. (สกรรม) ผุ, กร่อน

การผันคำกริยาแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข