ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

required

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ require