ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ren4 (จู้อิน ㄖㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ rèn