ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

relation

  1. ความสัมพันธ์, ญาติ