ภาษาอังกฤษแก้ไข

raven (เรวิน)

คำนามแก้ไข

  1. นกเรเวน