ภาษาอังกฤษ แก้ไข

raven (เรวิน)

คำนาม แก้ไข

  1. นกเรเวน