ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ran3 (จู้อิน ㄖㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ rǎn