ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

radical (แรดิคอล)

  1. โดยรากฐาน