ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ràn (จู้อิน ㄖㄢˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡜉
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥣹