ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qun2 (จู้อิน ㄑㄩㄣˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qún