ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qun2 (จู้อิน ㄑㄩㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qún