ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

quan2 (จู้อิน ㄑㄩㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ quán