ดูเพิ่ม: quàn, quán, quân, quān, quǎn, quản, และ quấn

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

quan (quan5quan0, จู้อิน ˙ㄑㄩㄢ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ quān.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ quán.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ quǎn.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ quàn.