ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qu4 (จู้อิน ㄑㄩˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ