ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qu4 (จู้อิน ㄑㄩˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ