ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

qu1 (จู้อิน ㄑㄩ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ