ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qiu4 (จู้อิน ㄑㄧㄡˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qiù