ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qiu2 (จู้อิน ㄑㄧㄡˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qiú