ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

qiu2 (จู้อิน ㄑㄧㄡˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qiú