ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

qiu1 (จู้อิน ㄑㄧㄡ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qiū