ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qiu1 (จู้อิน ㄑㄧㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qiū