ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qing2 (จู้อิน ㄑㄧㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qíng