ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qing1 (จู้อิน ㄑㄧㄥ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qīng