ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qin3 (จู้อิน ㄑㄧㄣˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qǐn