ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

qin1 (จู้อิน ㄑㄧㄣ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qīn