ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qie4 (จู้อิน ㄑㄧㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qiè